Aardig zijn zonder jezelf te verliezen

loopbaan

In mijn praktijk zie ik veel mensen die door anderen aardig gevonden willen worden. Ze genieten van het gebaar “ik doe het wel even voor je”. Ze zeggen overal ja op en bieden direct hun hulp aan en komen uiteindelijk zelf in de problemen. Ze zitten klem in hun eigen tijd en/of gevoelens. Hoe kun je aardig zijn zonder jezelf te verliezen?

Voordelen van aardig zijn

Aardig zijn is belangrijk in de omgang met mensen. Wanneer jij aardig bent maakt dat de omgang met jou een stuk gezelliger en aangenamer.
Als je aardig bent voelen andere mensen zich goed en kun je makkelijker goede relaties aangaan. Als dat nog niet genoeg is, bedenk dan dat je zo eerder gedaan krijgt wat je wilt, omdat mensen eerder geneigd zijn je te helpen als je aardig bent.
Niemand werkt graag met chagrijnige mensen. Met aardig zijn kan je dus meer voor elkaar krijgen, door aardig te zijn zal je eerder gemogen worden.

Hoe kan je aardig zijn

Aardig zijn is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Het kan soms al lastig genoeg zijn om je door de dag te worstelen zonder naar vreemden te glimlachen en “alsjeblieft” of “dankjewel” te zeggen. Een paar tips:

Glimlach

Door naar mensen te glimlachen laat je zien dat je aardig bent. Kijk de ander in de ogen aan en geef een kleine of een brede glimlach, het maakt niet uit hoe. Dit zet de toon voor een ontmoeting, en het spoort de ander vaak aan om ook naar jou te glimlachen. En als de ander dat niet doet, heeft hij/zij misschien een rotdag. Dat geeft niet, aardig zijn is geen garantie voor een positieve reactie, maar het helpt vaak wel.
Glimlach zelfs als je je niet zo goed voelt. Je kunt nog steeds aardig zijn als je een rothumeur hebt. Waarom zou je je negatieve energie op anderen willen overbrengen?

Goed luisteren

Veel praten is meestal niet de beste manier om waardering van anderen te krijgen. Mensen vertellen liever over hun eigen interesses. Toon je daarom vooral een goede luisteraar, en laat zien dat je luistert. Iemand die goed kan luisteren wordt meestal aardig gevonden door anderen.
Meer info over goed luisteren

Complimenteren

De positieve energie die je in werking zet door het geven van een compliment ontvang je ook weer terug in de vorm van blijheid en dankbaarheid bij de ander. Sommige mensen trachten de waardering van anderen te verkrijgen door zich te presenteren als een gulle gever. Ze strooien met dure cadeautjes of andere materiële zaken. Deze aanmoedigingen werken zeker goed, maar slechts voor korte duur. Wees vooral gul met aandacht en scheutig met complimentjes. Geef geen lege complimentjes maar toon waardering uit je hart.
Meer info over compliment

Hoe kan je aardig zijn zonder jezelf te verliezen

Aardig zijn betekent niet dat je over je heen moet laten lopen, je moet geen voetveeg worden. Je aanpassen is goed, maar zorg wel dat anderen je eerlijk behandelen. In plaats van je uit te sloven, is het belangrijk aardig voor jezelf te zijn, door o.a. assertiever te zijn. Het is een voorwaarde voor levensgeluk en als je gelukkig bent straal je dat uit en vindt de omgeving jou vanzelf aardig. Wees niet bang om voor jezelf of anderen op te komen. Durf je mening te geven, durf te zeggen wat je wil.

Wat is jouw grens

Het is belangrijk voor jezelf om te weten wanneer het ten koste gaat van jezelf.
Wanneer zeg je ja en bedoel je nee, wanneer zeg je dat je het eens bent met een mening waar je het eigenlijk niet mee eens bent. Duidelijk krijgen: “Waarom hangt mijn geluk af van hoe anderen tegen me aankijken?”
Want wanneer jij jezelf niet de moeite waard vindt, zal het stellen van grenzen je moeilijk afgaan. Een laag zelfbeeld is iets wat veel voorkomt bij mensen. Iemand die zichzelf niet respecteert, kan onmogelijk respect van anderen verwachten.
Als je vindt dat jij rekening houdt met iemand anders, maar hij/zij niet met jou, geef dat dan respectvol aan. Geef duidelijk aan wanneer jouw grens overschreven wordt. Het gaat tenslotte om jouw tijd, jouw relaties, jouw waardes, jouw prioriteiten, jouw grenzen en vooral jouw welzijn.

Heb vertrouwen dat je aardig bent

Als je het vertrouwen hebt dat je een aardig mens bént, zal dat direct merkbaar zijn in je manier van doen. Je presenteert je naar je zelfbeeld: open, hartelijk en uitnodigend en bent graag aanwezig bij anderen. Je kunt ontspannen naar hen luisteren en lacht gemakkelijk. Zo laat je merken dat je hen aardig vindt en dat is een belangrijke voorwaarde om zelf ook aardig te worden gevonden.
Als je je boosheid of ontevredenheid uit, ben je niet persé onaardig! Als je je vriendelijk, maar toch assertief opstelt, laat je zien dat je opkomt voor jezelf en tegelijkertijd rekening houdt met anderen. Zo’n opstelling voelt goed aan en wordt zéér gewaardeerd! Dit geeft duidelijkheid: voor jezelf, je familie en collega’s.
Op deze manier leer je te vertrouwen op je eigen gevoelens en behoeften. Zo kun je bepalen wat goed voor je is.

Wil jij ook assertiever worden en toch aardig blijven?

Heb jij ook behoefte om meer voor jezelf op te komen op een respectvolle manier? Wil je meer tijd voor jezelf hebben en je vrijer voelen? Wil jij ook wel graag aardig zijn zonder jezelf te verliezen?
Dan is een coaching traject wellicht ook interessant voor jou. Meer info over life- & loopbaancoaching vindt je op de volgende pagina’s:

Meer info over loopcoaching
Meer info over lifecoaching
Wil jij ontdekken wat coaching bij Coach Dekkers jou te bieden heeft?