Tel: voorkeur contact per mail
Email: anne-marie@coachdekkers.nl
Coaching

Coaching

Het gaat er om wat jij NU nodig hebt. De begeleiding is altijd afgestemd op jou.

Read More

Assessment en analyse met bewezen methodieken

Bij CoachDekkers maken we gebruik van verschillende bewezen methodieken voor een assessment, (loopbaan)analyse en/of een persoonlijkheidstest. De uitkomst van deze test(en) wordt gebruikt om het coachtraject te ondersteunen en optimaliseren. Welke test of analyse het beste ingezet kan worden is afhankelijk van je vraag en coachtraject.

Een assessment, analyse of test is meestal een onderdeel van een coachtraject. Het is echter ook mogelijk een analyse of test af te nemen in combinatie met 1 coachsessie waarin de uitslag wordt besproken.

Persoonlijkheidstesten

Big 5

big 5
De Big 5 theorie is onder psychologen algemeen geaccepteerd en als het belangrijkste persoonlijkheidsmodel in zijn soort. De naam van dit persoonlijkheidsmodel slaat op de vijf karaktertrekken, de ‘Big Five’, die het onderscheidt. De Big 5-test meet: extraversie, vriendelijkheid, openheid (voor nieuwe dingen), ordelijkheid en emotionele instabiliteit. Deze vijf hoofddimensies worden opgesplitst in zes onderliggende onderdelen. De scores bij de dimensies geven aan in welke mate je een bepaald persoonlijkheidskenmerk vertoont. Weten wie je bent, is van belang om goed te kunnen inspelen op zaken waarop je wordt aangesproken. Een belangrijk kenmerk van de Big Five is dat de scores op de karaktertrekken normaal verdeeld zijn. Dat wil zeggen dat je volgens de test niet per se óf extravert óf introvert bent. Je kunt ook iets er tussenin zijn.

Doel: De Big 5 geeft je een goede indruk van wie jij bent en wat jou uniek maakt. Met behulp van de Big 5-test kun je je eigen persoonlijke kwaliteiten, en dus je persoonlijke effectiviteit reflecteren. Door bijvoorbeeld te weten of je meer extravert of introvert bent, kun je bepalen in wat voor werkomgeving je je het beste thuis voelt. Ben je meer extravert, dan zul je je mogelijk in een drukke werkomgeving goed op je gemak voelen. Ben je introvert, dan geldt dit juist niet.

Enneagram – Persoonstypentest

Het enneagram gaat ervan uit dat sprake is van 9 verschillende persoonstypen, waarbij ieder persoonstype zijn eigen kenmerken, kernkwaliteiten en mogelijke valkuilen kent.
Door het invullen van de testvragen krijg je antwoord op de dominante waarde(n) van jouw persoon. In de bijbehorende tekst(en) zul je je waarschijnlijk herkennen, evenals in de meeste bij jouw meest dominante persoonstypes behorende kernkwaliteiten.
Kernkwaliteiten kennen over het algemeen ook een negatievere kant. Indien een kernkwaliteit doorslaat, kan dat naar een valkuil leiden. Voorbeeld: indien je heel precies bent, kan dat doorslaan naar pietluttigheid.

De 9 persoonstypen zijn:
1. de perfectionist
2. de helper
3. de presteerder
4. de individualist (romanticus)
5. de observeerder (waarnemer)
6. de loyalist
7. de optimist
8. de leider
9. de bemiddelaar (vredestichter)

De typering van elk van de negen modellen is een beschrijving van behoeftes, aannames en positieve en minder positieve drijfveren om situaties in het leven aan te gaan. Het type bepaalt in belangrijke mate de bril die opgezet is om problemen te bezien.

Doel: Inzicht krijgen in wat jouw drijfveren zijn, in hoe je handelt, wat jouw sterke en zwakke punten zijn, wat jouw interesse heeft en wat jouw werkstijl is. Inzicht in het enneagram kan je helpen bij het begrijpen van jezelf en anderen, en in het bijzonder waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren.

Testen voor loopbaancoaching

Carrièresleutel 2.0

De Carrièresleutel is gebaseerd op de theorie van Dr. John Holland.
loopbaan test
Dr. Holland redeneerde dat mensen het beste werk leveren in een werkomgeving die past bij hun voorkeuren. Om tot de meest optimale combinatie te komen, kunnen mensen en werkomgevingen dan ook op elkaar afgestemd worden.
Tegenwoordig behoort het RIASOC model, van psycholoog John L. Holland , tot de meest gebruikte modellen in de ontwikkeling van carrièretests. Holland stelt dat de keuze voor een beroep een uiting van persoonlijkheid is.
Holland’s model bestaat uit zes persoonlijkheidskenmerken, de meeste mensen passen in een paar van deze categorieën:

  • Realistisch: praktisch, fysiek, concreet, praktijkgericht, machines en gereedschap
  • Intellectueel: analytisch, intellectueel, wetenschappelijk, onderzoekend, denker
  • Artistiek: creatief, origineel, onafhankelijk, chaotisch, inventief, media, grafisch en tekst
  • Sociaal: coöperatief, ondersteunend, helpend, helend/verzorgend, onderwijzend
  • Ondernemend: competitieve omgevingen, leiderschap, overtuigend, status
  • Conventioneel: gericht op detail, organiserend, geordend

Doel: Meer inzicht in jouw interesses op het gebied van werk en wat je leuk vindt om te doen. Het krijgen van een advies voor beroepsvelden en voorbeeldberoepen op basis van de combinatie van jouw persoonskenmerken.

De AmbitieMonitor®

De AmbitieMonitor® gelooft dat mensen veel meer kunnen dan ze denken. Het is hun ambitie om dit potentieel in kaart te brengen waardoor je het volledig kunt benutten. Welke persoonlijkheidskenmerken zijn al goed ontwikkeld en welke verdienen nog aan dacht? De AmbitieMonitor® brengt op basis van een twaalftal componenten het ontwikkelpotentieel in kaart van waaruit je heel gericht aan de slag kunt.

De vier hoofdpijlers:

Doel: Het hebben van visie op je toekomst, focus op wat je wil bereiken, en geloof hebben in je eigen ontwikkeling.
Doen: Het nemen van eigenaarschap, zorgen voor de juiste motivatie en voldoende zelfvertrouwen om de eerste stap(pen) te zetten.
Groei: Met voldoende vitaliteit en wilskracht om kunnen gaan met tegenslag.
Bloei: Het zorgen voor de juiste terugkoppeling, hierop kunnen reflecteren en vertalen naar nieuwe acties.

De AmbitieMonitor® brengt op basis van een twaalftal componenten het ontwikkelpotentieel in kaart van waaruit je heel gericht aan de slag kunt. Deze componenten zijn (onder andere) gebaseerd op (wetenschappelijke) theorieën die zich in de praktijk ruimschoots bewezen hebben zoals de Self Determination Theory van Edward Deci en Richard Ryan, de groeimindset van prof. Carol Dweck en de zeven eigenschappen van Stephen Covey.

Ambitie: ‘Het vertonen van gedrag dat erop gericht is succes te boeken.’

Personal Branding Survey

Een personal branding survey is een analyse van de manier waarop jij door jezelf en door mensen in je omgeving wordt waargenomen. Loopbaan test
Tijdens de survey geef je aan wat jouw sterke en onderscheidende eigenschappen en vaardigheden zijn.
Om een betrouwbaar beeld te krijgen probeer je minimaal 12 reacties te verzamelen. Het is interessant om te weten tot welke groep de respondenten behoren om vast te stellen of je in verschillende omgevingen anders wordt waargenomen. Respondenten geven zelf aan tot welke groep ze behoren, het wordt niet zichtbaar welke respondent welke antwoorden gegeven heeft.

Doel: De analyse is gericht op het vaststellen van jouw sterke en onderscheidende eigenschappen en vaardigheden. Daarnaast zullen ook je zwakke eigenschappen en de daarmee samenhangende uitdagingen naar boven komen.

loopbaancoaching

Heb je het gevoel dat je niet meer op de juiste plek zit? Wil je iets gaan doen wat je echt leuk vindt? Wil je je talent en kwaliteiten daadwerkelijk […]

Read More
lifecoaching

Wil je minder stress- en spanningsklachten? Wil je meer zelfverzekerd voelen? Wil je assertiever worden? Wil je meer rust in je leven? Wil je meer inzicht krijgen in jezelf omdat […]

Read More
Anne-Marie Dekkers, Life- & Loopbaancoach

Mijn naam is Anne-Marie Dekkers (1966) en wonend in Hoef en Haag (naast Vianen). Ik ben een Life- & Loopbaancoach gespecialiseerd in assertiviteit, zelfvertrouwen, kwaliteit van leven, persoonlijke ontwikkeling, balans […]

Read More
Assessment en analyse met bewezen methodieken

Bij CoachDekkers maken we gebruik van verschillende bewezen methodieken voor een assessment, (loopbaan)analyse en/of een persoonlijkheidstest. De uitkomst van deze test(en) wordt gebruikt om het coachtraject te ondersteunen en optimaliseren. […]

Read More
Coach Dekkers (praktijk in Hoef en Haag)

Het gaat er om wat jij NU nodig hebt en wat JIJ wilt in je leven. Bij Coach Dekkers (praktijk in Hoef en Haag) is begeleiding en coaching is altijd […]

Read More