Omgaan met je boosheid op een verbindende manier

boosheid, hart , knoop

Je hebt heel lang je boosheid voor je gehouden. Meestal vindt je het vervelend als je boosheid ervaart. Je onderdrukt of ‘verstopt’ je boosheid. Je slikt iets van een ander totdat het je uiteindelijk teveel wordt. Vaak levert dit “slikken” frictie en spanning op en kan het je (onbewust) bakken met energie kosten en tot allerlei klachten leiden.
Dan ineens is daar die druppel die de emmer doet overlopen, dan ontplof je. Dit is een teken dat je te lang bent doorgegaan met iets accepteren wat je niet wilde of waarvan je je gevoelens niet geuit hebt naar de ander. Overreageren ligt zo nogal voor de hand met als resultaat dat de ander fel op jou kan reageren, en jij weer op de ander, en het contact volledig escaleert.

Boosheid heeft een functie

Boosheid heeft een belangrijke functie: het helpt je om dingen te gaan aanpakken. Je oefent kracht uit en dat is nuttig wanneer je het ergens niet mee eens bent of je je bedreigd voelt en dat teniet wilt doen. Zeggen wat je te zeggen hebt, voor jezelf opkomen.
Soms kan boosheid echter tegen je gaan werken. Dan moet je er op een andere manier mee leren omgaan. Dat is soms alles behalve gemakkelijk. Onderdrukte boosheid kan bijvoorbeeld zorgen voor angstklachten, stress, een laag zelfbeeld, somberheid of depressieve klachten.

Tips voor het omgaan met boosheid

  • De ander niet verantwoordelijk stellen voor jouw boosheid. De aanleiding kan wel bij de ander vandaan komen, maar boosheid komt uit jezelf. De oorzaak van onze boosheid ligt meestal in ons veroordelend en beschuldigend denken.
  • Oorzaak achterhalen. Probeer als er geen sprake is van acute boosheid, te achterhalen waardoor het komt, wat of welke situatie jou nu precies boos maakt. Je komt een heel eind verder als je de oorzaak, of de prikkels die je boosheid of woede oproept kent of kunt achterhalen.
  • Maak gebruik van je boosheid op een verbindende manier. Het geeft je energie om zaken die je belangrijk vindt aan te pakken. Uit je boosheid op duidelijke manier met respect voor de ander. Dit gaat vaak goed als de ander bereid is om te luisteren. Hiervoor kan de methode geweldloos/verbindend communiceren helpen.

Wat is geweldloos / verbindend communiceren

Geweldloze communicatie is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg. Al decennia houdt hij zich bezig met de vraag hoe we kunnen omgaan met andermans agressie en hoe misverstanden en conflicten zijn te voorkomen. Geweldloze communicatie moedigt ons aan ons te richten op wat wij en de ander waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze onderliggende behoeften zijn en wat ieder van ons graag zou willen. Het legt de nadruk op het communiceren van gevoelens en behoeftes; op dat wat ons wezenlijk raakt. Daarmee stelt geweldloze communicatie je in staat om zowel in verbinding te zijn met jezelf als met de ander. Mijn ervaring is dat er in die verbinding helderheid ontstaat en ruimte voor mededogen en compassie. Waarmee een oplossing binnen handbereik ligt die zowel je eigen behoeften vervult als die van de ander.

Uitvoeren van geweldloze communicatie in 4 stappen

1: Waarneming

Geef aan wat je zuiver waarneemt (niet hoe je daarover oordeelt)
Als we waarnemen combineren met oordelen, zullen mensen geneigd zijn dit als kritiek op te vatten. Daarom is het belangrijk om tussen waarnemen en oordelen een scheiding aan te brengen.
Als voorbeeld: ik zie, ik hoor…..

2: Gevoel

Geef duidelijk aan hoe je je voelt bij die waarneming (niet hoe je erover denkt)
Door ons kwetsbaar op te stellen, kunnen we vaak problemen oplossen.
Als voorbeeld: mijn gevoel is, ik schrik hiervan, ik merk dat het me boos maakt…

3: Behoefte

Geef aan wat jouw behoefte is als basis van wat je voelt (je verantwoordelijkheid nemen)
Wat anderen doen, kan wel de aanleiding, maar niet de oorzaak van onze gevoelens zijn. Oordelen over anderen komen voort uit onze eigen niet-onderkende en onvervulde behoeften. Als we onze behoeften uitdrukken, hebben we meer kans dat ze vervuld zullen worden.
Verbind je gevoel met je behoeften: “ik wil graag……………, “omdat……………belangrijk voor me is” .

4: Verzoek

Stel hierbij een concrete actie voor (geen eis)
Dit is het vierde element van geweldloze communicatie. Gebruik bevestigende taal bij het doen van een verzoek, positief geformuleerd. Door verzoeken te uiten in duidelijke, bevestigende, concrete actietaal, maken we duidelijk wat we werkelijk willen.
Als voorbeeld: Hoe zou het voor je zijn om……? Ben je bereid om……?

Geweldloosheid betekent het positieve dat in ons huist naar boven halen: liefde, respect, begrip, waardering, mededogen, zorg voor de ander. Geweldloze communicatie legt de nadruk op gezamenlijke waarden en behoeften waardoor de bereidheid om samen te werken toeneemt. Bovendien is er bij geweldloze communicatie altijd sprake van gelijkwaardigheid en harmonie. Het is een manier van communiceren met de ander die leidt tot echt gehoord en begrepen worden.

Hieronder een filmpje van Expert Academy waarin Frederik Imbo geweldloze communicatie uitlegt.

Wil jij werken aan geweldloze en verbindende communicatie?

Heb jij ook behoefte om meer voor jezelf op te komen op een verbindende manier? Wil je leren om je behoeften duidelijk te maken zonder kritiek op de ander?
Dan is een coaching traject wellicht ook interessant voor jou. Meer info over life- & loopbaancoaching vindt je op de volgende pagina’s:

Meer info over loopcoaching
Meer info over lifecoaching
Wil jij ontdekken wat coaching bij Coach Dekkers jou te bieden heeft?