Tel: voorkeur contact per mail
Email: anne-marie@coachdekkers.nl
Coaching

Coaching

Het gaat er om wat jij NU nodig hebt. De begeleiding is altijd afgestemd op jou.

Read More

Voorwaarden

EIA Foundation, accreditatie

Ik ben geregistreerd coach bij de NOBCO (de beroepsvereniging voor coaches) en heb een EIA keurmerk (European Individual Accredition).
Ik hanteer de Algemene Voorwaarden en de Ethische Gedragscode van de NOBCO met daaraan gekoppeld het Klachtenreglement, zodat je zeker weet dat de kwaliteit van mijn coaching gewaarborgd is. Klik hier om de internationale ethische code voor Coaches & Mentors te bekijken.
Klik hier voor het Klachtenreglement NOBCO-coaches te bekijken.

De visie van de NOBCO is: ‘De mens is oneindig in zijn mogelijkheden en is altijd in ontwikkeling. Coaching levert hieraan een krachtige bijdrage.’

Algemene voorwaarden die je van mij, als coach, kunt verwachten:
Deskundige begeleiding en ondersteuning bij jouw ontwikkeling;

dit betekent dat je in elk stadium van het traject kunt rekenen op adequate ondersteuning; waar nodig kunnen in overleg met jou andere deskundigen worden ingeschakeld.

Te allen tijde een gegarandeerd vertrouwelijke behandeling; dit betekent dat geen enkele informatie aan derden gegeven wordt tenzij na jouw goedkeuring; Het welslagen van jouw ontwikkelingstraject is in hoge mate afhankelijk van je eigen inzet. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling.

 

Algemene voorwaarden die ik, als coach, verwacht van jou:
Dat je actief en open meewerkt in het coachingproces; dit betekent dat je in alle openheid de gesprekken houdt met de coach; dat je geen informatie achterhoudt en geen dubbele agenda hanteert; dat je je houdt aan de afspraken die je met jouw coach maakt; dat je eventuele huiswerkopdrachten ook daadwerkelijk uitvoert.

Evaluatie en rapportage
Tussenevaluatie(s) vind(t)(en) plaats tijdens het coachtraject door middel van het invullen van een evaluatieformulier door cliënt en bespreking daarvan met de coach. De resultaten van deze evaluatie(s) zullen worden gebruikt om zo nodig de vorm en inhoud van het coachtraject bij te sturen.
Eindevaluatie vindt plaats na afloop van het coachtraject door middel van het invul-len van een eindevaluatie formulier door cliënt en bespreking daarvan met de coach. De resultaten van deze evaluatie zullen worden gebruikt om (eventuele opdrachtgever) te informeren.

Afspraken nakomen
Van jou wordt verwacht dat je je gemaakte afspraken nakomt. Mocht dit onverhoopt echt niet lukken, dan dien je uiterlijk 1 werkdag (24 uur) voor de afspraak mij hiervan te berichten en een nieuwe afspraak te maken.

Mijn gegevens:
Anne-Marie Dekkers
Hoevesteinse Lint 71
4125 RG. Hoef en Haag
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65887077 op 1 april 2016.

loopbaancoaching

Heb je het gevoel dat je niet meer op de juiste plek zit? Wil je iets gaan doen wat je echt leuk vindt? Wil je je talent en kwaliteiten daadwerkelijk inzetten? Ben je ontevreden in je huidige baan? Wil je energie krijgen van je werk? Wil je wat anders, maar je weet niet wat?

Read More
lifecoaching

Wil je minder stress- en spanningsklachten? Wil je meer zelfverzekerd voelen? Wil je assertiever worden? Wil je meer rust in je leven? Wil je meer inzicht krijgen in jezelf omdat je steeds weer in dezelfde valkuil stapt? Ben je op zoek naar een betere balans tussen werk en privé? Wil je leren om duidelijker en meer verbindend te communiceren?

Read More
Anne-Marie Dekkers, Life- & Loopbaancoach

Mijn naam is Anne-Marie Dekkers (1966) en wonend in Hoef en Haag (naast Vianen). Ik ben een Life- & Loopbaancoach gespecialiseerd in assertiviteit, zelfvertrouwen, kwaliteit van leven, persoonlijke ontwikkeling, balans in werk-privé en samenwerken met collega’s.

Read More
Assessment en analyse met bewezen methodieken

Bij CoachDekkers maken we gebruik van verschillende bewezen methodieken voor een assessment, (loopbaan)analyse en/of een persoonlijkheidstest. De uitkomst van deze test(en) wordt gebruikt om het coachtraject te ondersteunen en optimaliseren. Welke test of analyse het beste ingezet kan worden is afhankelijk van je vraag en coachtraject.

Read More
Voorwaarden

Ik ben geregistreerd coach bij de NOBCO (de beroepsvereniging voor coaches) en heb een EIA keurmerk (European Individual Accredition). Ik hanteer de Algemene Voorwaarden en de Ethische Gedragscode van de NOBCO met daaraan gekoppeld het Klachtenreglement, zodat je zeker weet dat de kwaliteit van mijn coaching gewaarborgd is. Klik hier om de internationale ethische code voor Coaches & Mentors te bekijken. Klik hier voor het Klachtenreglement NOBCO-coaches te bekijken. De visie van de NOBCO is: ‘De mens is oneindig in zijn mogelijkheden en is altijd in ontwikkeling. Coaching levert hieraan een krachtige bijdrage.’ Algemene voorwaarden die je van mij, als coach, […]

Read More